Başarının Olmazsa Olmazı: Patronlar Kulisi

Başarıyı elde etmek elbette kolay değildir. Ancak belli bir başarıyı elde etmiş ve yükselmiş kişiler için bu başarıyı sürdürebilmek de en az başarıyı elde etmek kadar önemlidir. Firmaların başarısı için işinde zirveye gelmiş olan, çalıştıkları firmaların en yüksek kademelerinde yer alan patronların en büyük görevlerinden biri de elde edilmiş olan başarıyı sürdürebilmek ve hatta daha fazlasını elde etmek için çalışmaktır.

 

İşte bu yüzden söz konusu olan bu patronlar sürekli değişmekte olan piyasaları değerlendirmek, kurum başarısı için iyi bir strateji geliştirmek, hizmet sundukları kesime memnuniyet ve güven verebilmek adına bir araya gelirler. Zirvedeki patronları bir araya geldiği, ilerlemek adına adımların atıldığı ve yeni fikirlerin ortaya atıldığı bu görüşmelere patronlar kulisi denilmektedir.

Peki, bu kulis nasıl gerçekleşiyor nasıl organize ediliyor? Bu konuda da yardım alınan adres ise iletişim ajanslarıdır. Bu ajans gerçekleştirdiği organizasyonlar sayesinde firmaların içinde bulunduğu sektördeki yerlerini, artı veya eksilerini, elde ettiği başarının üzerine çıkmak için kullanabileceği yolları görmesini ve bununla birlikte daha birçok avantaj sağlar.

Firmalar kulisin ardından izleyecekleri yolları belirler hedefledikleri amaca ulaşmak için çalışmaya başlarlar. Hiç kuşkusuz bu hedef sadece başarı değildir. Elde edilen kar oranının artması, rakip firmalardan önde ilerleyebilmek, daha kaliteli hizmet sunabilmek de bu hedefler arasında yer alır.

Ancak bütün bu hedefle ulaşmanın olmazsa olmazıdır bu toplantılar. Sektördeki yerini göremeyen bir firma kendisinin artı ve eksilerini göremeyeceği için ilerleme adına doğru ve yerinde bir hamle yapamayabilir. Bu da başarıyı arttırmayı bırakın tam tersi şekilde gerilemelere, zararlara ve daha birçok kayıplara neden olabilir. Bu kayıpları istemeyen patronlar bu kulislerin gerekliliğinin farkındadır.

İşini ciddiyetle yapan kaliteli hizmete ve başarıya önem veren ideal patronlar bu toplantılara her zaman katılırlar. Katılmakla kalmayıp elde ettikleri verilerle daha iyisine daha güzeline ulaşmak için, yeni ve iyi fikirleri uygulamak veya geliştirmek için çalışmaya koyulurlar. Bu çalışmanın da karşılığını alarak içinde bulundukları sektör her ne olursa olsun lider olmaları kaçınılmaz gibi görünüyor.

PR ÇALIŞMALARI VE DİJİTAL MEDYA YÖNETİMİ

Dijital medya ve PR çalışmaları artık birbirini tamamlayan bir bütün haline geldi. Firmaların marka yönetimleri, finansal yönetimleri, kriz yönetimleri, liderlik yönetimleri ile satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, hedeflenen amaç doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Yapılan çalışmalar sonucunda firmaların marka değeri ve piyasada tanınma oranının artması sağlanarak kurumsal bir itibara sahip olması sağlanır.

 

 

Dijital medya aracılığı ile satış ve pazarlama artık çağın gereksinimi. Kıtalar ötesine dahi ürün satışı yapan firmalar gün geçtikçe artmakta. Bir ilden başka bir ile ürün satın almaya gidemeyen müşteriler artık dijital ortamda ülke dışındaki firmalardan ürün sipariş ederek oturduğu yerden istediği ürüne kavuşmaktadır.

Dijital medya yönetimi ve stratejisi ile belirlenen hedefler çerçevesinde firmaların satış ve satış sonrası hizmet politikası belirlenerek müşteri portföyünün artması hedeflenmektedir. Kurumsal iletişim ve manifesto iletişim firmaları yaptığı alt yapı çalışmaları ile firmaların satış pazarlama politikalarını dijital medya aracılığı ile yayınlamakta ve duyurmaktadır.

Bu noktada ajans katkısı ise … Geri bildirimlerin sonuçlarını firmalar ile paylaşan ve dijital medyada olumlu ve ya olumsuz tüm görüşleri baz alan firmalar zararı ve müşteri kaybını minimal seviyeye indirmek için çalışmaktadır. Müşteri kaybının önlenmesi, mevcut müşterinin sadık kalmasının sağlanması ve yeni müşterilerin kazandırılması, markanın bilinmesi ve tanınmasının sağlanması konusunda yapılacak çalışmalar kurumsal itibarı arttıracaktır.

Bu konularda manifesto iletişim ve kurumsal iletişim firmaları uzman kadroları ve deneyimli personeli ile firmaların dijital medya takibini yaparak firmalara daha büyük pazar payını ve müşteri portföyünü kazandırmaktadır. Yıllardır faaliyet gösterdikleri dijital medya ajanslığı ile birçok firmaya marka ve kurum kimliği kazandıran kurumsal iletişim ve manifesto iletişim yönetim stratejileri ile dijital medya ajanslığında sektörün öncüleri arasında yerini almıştır.

 

 

Patronlar kulisi

 

Markanızın dünü bugünü geleceği

Patronlar kulisi yurt içinde ve yurt dışında sektöründe öncü ilerleme kaydetmiş ve başarısını tesadüflerin üzerine çıkaran kurumsal şirket patronlarının bir araya getirilmesidir. Tecrübelerin paylaşımı, bilgi döngüsünün doğru akıcı biçimde pozitif yansıtmalarla markalar için kullanılması söz konusudur. Çıkış yakalayan ya da yakalaması gereken her ürün ve marka için görülen yararları yakalanan başarıları göz önünde bulundurursak oldukça önemli bir aktivitedir.

Patronlar kulisi kendi işinizin en iyisi olmanızı, başarı odaklı çalışmayı sürekli hale getirebilmenizi sağlayacak anahtar olan özgüveni size kazandıracaktır. Örneğin ithalat ve ihracat sahalarındaki istatistiki bilgileri gözlemlerken, lider görüşlerini dinleyerek bunun yanı sıra sektörde kendinizi nerede gördüğünüzü sözlü ve yazılı kaynaklarla ifade etmenize de olanak sağlayan sistem aynı zamanda size ve markanıza özgüven kaynağı olacaktır.

Etkinlik danışmanlığı yapan başarılı bir ajans olarak Manifesto İletişim bildiğimiz manifesto tanımını şirketinizin ürün ve marka geleceği için uyarlayarak kalıcılık konusunda şirketinizin veya markanızın yavaş ama kararlı adımlar atmasında ciddi bir yardımcıdır. İletişim danışmanlığınızı genç ve dinamik kadrosuyla özenle sağlayabilen şirket dünya çapında Moskova, Dubai, Monte Carlo, Abu Dabi, Kahire, Erbil, Ras El Khamih şehirlerinde temsilcilikleri bulunan ve Worldcom’a üye bir pr ajansıdır.

Kurumsal iletişim yine yeni nesil pr ajansı olarak ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi strateji planlama ve uygulama başlığında toparlar. Bu üç adımı marka değerinizi konumlandırmak stratejinizi belirlemek ve hedefi tam ortasından vurmak için gereken son hamleyi belirlemek için gereken tüm koşulları yerine getirmek üzere yoğunlaştırmak adına kullanır.

Planlama pazarlama ve halkla ilişkiler alanlarında çok yüksek birikime sahip olması sorun yaşayan veya hızlı bir giriş yapmak isteyen tüm markalar için gerçekten eşsiz bir fırsattır. Çalışma yaptığı markaların sınır ötesi çalışmalarını sektörün zirvede yalnız markalarını sorunsuz kampanya ve konferanslarına imza atması markanız için hissettiğiniz potansiyel endişeyi güvene ve sorunsuz başarıya dönüştürebileceklerinin açık ve net göstergesi olduğunu görüyoruz.

 

PATRON KULİSLERİYLE GELEN BAŞARI

Yurt içi ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla firma patronlarının buluştuğu toplantılara patronlar kulisi denir. Bu kuliste firmaların markalaşması ve bu yolda ilerlemesi için tüm detaylar ayrıntılarıyla birlikte düşünülür ve buna göre hareket edilir.

Patronlar kulisi firmalar için önem teşkil eder mi? Günümüz piyasasına baktığımızda hızla artan rekabetten dolayı yeni kurulan bir firma ya da yeni bir ürünün reklama ve tanıtıma ihtiyacı vardır. Peki, bu reklam ve tanıtım için bir ajans gerekli mi? Burada tanıtım ve reklam ihtiyacı için Pr ajanslarından olan Manifesto İletişim gibi ajanslar devreye girer. Bu ajanslar müşteriye ihtiyaçlarına göre, gerekli tanıtım ve organizasyonu sağlar ve bu organizasyonlar sayesinde patronlar bir araya gelirler.

Organizasyonda fikir alışverişiyle sektörün durumunu, kendilerindeki değişiklikleri konuşurlar. Bu sayede kendi sektörlerindeki sorunları ve çözümleri aralarında tartışarak düşüncelerini paylaşırlar. Ayrıca şirket patronları, toplantılara katılarak varlıklarını ve toplantılarda söz hakkına sahip olduklarını da göstermiş olurlar. Organizasyonlara katılan firma sahipleri yenilikleri de toplantılarda konuşurlar. Yapılan organizasyonda yeni fikirler ortaya çıkar ve bu durum daha geniş bir görüşlülük sağlar.

Firmalar için bu kulisler büyük önem taşır. Çünkü bu kulislerden yardım alan firmaların tanınırlığı artar ve istedikleri vizyona ulaşabilirler. Başarıyı hedefleyen firma patronlarının, patronlar kulisinde etkin olması gerekir. Firmaların başarıyı ve kar payını arttırmak için yapılacak bütün çalışmalarda iyi sonuca ulaşılabilmesi adına sektörde bulunan firmaların patronlarının, bir araya gelmesi gerekir.

Böylelikle, izlenecek yollar görüşülebilir. Firmalar, kulis sayesinde bir araya gelerek, yaptıkları görüşmeler ve anlaşmalar sayesinde ticaretlerini geliştirirler ve kazançlarını da arttırırlar. Ayrıca yapılan görüşmelerle, tanınırlığın yanında güvenirliliğe de sahip olacaklardır. Bu sayede başarıya kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

PR ÇALIŞMALARININ FİRMALARA KATKILARI

PR, aslında adı sık sık duyulan ama son yıllarda çalışma hayatında bu şekilde isimlendirilen bir iş dünyası terimidir. Patronlar kulisi, PR terimini çalışmalarının işleyişini en iyi hale getirmek için sık sık kullanır. PR, dilimizde halka ilişkiler olarak bilinen yabancı bir kelime grubunun kısaltılması şeklinde kullanılmaktadır. İş yerleri için halka ilişkiler çalışmalarının önemi üzerinde düşünüldüğünde; net bir biçimde görülür ki bu konu uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu aşamada çalışmalara destek olarak PR ajansları ortaya çıkmıştır.

Ajans, firmanın, hizmetlerin ve ürünlerin itibarını korumak, tanıtımını desteklemek ve tüm bunlara olan ilginin artmasını sağlamak için devreye girer. Firma ile hedef kitle arasında köprü niteliğinde olan PR ajansları, işlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiğinde hedeflenen sonuçlara, ön görülen süreçte ulaşabilir. Bu durum firmanın çalışmalarının aksamamasında, tanıtımının en iyi şekilde yapılmasında son derece etkili olduğundan PR çalışmalarından faydalanılmalıdır.

PR çalışması kendi içerisinde kategorilere ayrılan oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Bu nedenle ajans tercihi yapılacağı zaman tüm detaylar, etkili bir şekilde görüşülmelidir. İyi bir PR ajansı, düşünceleri en açık haliyle sunabilme, problem çözmede üstün başarı, her daim en iyi ve doğru kararı alabilme ve halkla ilişki kurabilme konularında uzman olmalıdır.

PR çalışmaları için Manifesto İletişim şirketinin tecrübelerinden, uzmanlığından yararlanılabilir. Manifesto, çalışmaya karar verdiği firmalara müşteri değil; yol arkadaşı gözüyle bakan, yurtdışında da kendisine yer edinebilmiş oldukça başarılı bir PR ajansıdır. Kriz iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, firma içindeki iletişim, itibar ve marka yönetimi, pazarlama ve medya iletişimi gibi daha birçok konuda PR çalışması sunan Manifesto, tüm bunlara ek olarak aynı zamanda iyi bir organizasyon ve creative ajansıdır.

Sektörde Başarıyı Yakalamak için Kulislerde Neler Konuşuluyor?

Değişik zaman aralıklarında sektörlerin bir numaraları yani patronları özel organizasyonlar düzenleyerek bir araya gelirler. Toplantı niteliği taşıyan bu etkinlikler sayesinde patronlar sektörel gidişatı konuşurlar ve birbirleri ile düşüncelerini paylaşırlar.

Üretimdeki ve kendi pazarlarındaki sorunları dile getirerek çözüm arayışına girerler, fikir alışverişinde bulunurlar ve ortak bir paydada buluşmayı amaçlarlar. Organizasyon şirketleri tarafından düzenlenen bu tarz toplantılara katılan patronlar bulundukları sektörlerle ilgili gelişmeleri ve yenilikleri de birbirlerine aktarmış olurlar.

Genellikle iş toplantısı bağlamında bir araya gelen firma liderleri bazen de kokteyl tarzı etkinliklerde buluşurlar. Patronlar Kulisi denilen bu etkinliğe sektörün ileri gelenleri başta olmak üzere tüm şirketlerin en üst düzeydeki yöneticileri katılır. Burada sektördeki sıkıntılar nasıl aşılır, gelişme kaydedilmesi için neler yapılması gerekir, iyileştirmeler için atılacak adımlar ve izlenecek yollar kararlaştırılır.

Bu toplantılarda sorunlar üzerinde yoğunlaşan patronlar, sorunlara uygun çözümler aradıkları ve fikir alışverişinde bulundukları için sektör bazında olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Diğer taraftan medya organlarının da toplantıyı yakından takip etmesi, firmaların genel sektörel reklamı yapılması açısından önemli bir durum ifade eder.

Bu toplantılardan çıkan sonuçlar ile patronlar durumu analiz ederek adım atma imkânı bulurlar ve başarılı bir strateji geliştirme olanağına sahip olurlar. İster iç piyasa isterse dış piyasa olsun firmaları yakından ilgilendiren bu konular ticaret ve sektörel alanda başarıyı yakalama sırları içerir.

Kısacası sektöre yön veren patronlar bu organizasyonlar sayesinde medya aracılığı ile halka, marka değerini yansıtmakta ve bir nevi reklam yapmaktadır. MANİFESTO İLETİŞİM VE KURUMSAL İLETİŞİM pr ajansları kurumsal kimlikleri bulunan firmaları halkla bütünleştirmeyi ve doğru algıyı insanlar üzerinde oluşturmayı amaçlar. Ajans, etkileyici konseptler ve ilgi çekici projeler oluşturarak markayı hafızalara kazımayı hedefler.

NEDEN PR ÇALIŞMASI YAPARIZ?

Nedir PR? Neden yaparız? Faydaları nelerdir? Patronlar kulisi olarak bu sorulara cevap aradık. PR (Puclic Relations) yani Türkçe karşılığıyla Halkla ilişkiler anlamına gelir. Halkla ilişkiler, bir organizasyon ile hedef kitle arasında iletişimi sağlamak amacı ile yapılan planlı çalışmaların tamamına denir.

Kamu ve özel sektör kurumlarının olumlu bir imaja sahip olması adına yapılacak tanıtımların belirlenmesi, kuruluşları bu amaçla yönlendirmek, kuruluşlar ve kişiler arasında bilgi akışı sağlamak amacı ile yapılan faaliyetlerin tamamı PR çalışmalarıdır.

PR çalışmaları neden gereklidir?

Günümüzde iletişim, ticarette ve birçok alanda sınırların kalktığını düşünürsek firmanızın, markanızın ve ürününüzün tanıtımı ve korunması için halkla ilişkiler çalışması yapmak kaçınılmaz olmuştur. Rekabetçi bir ortamda imajınızı ve markanızı olumlu yönde lanse etmeniz ve öne çıkmanız gerekmektedir.

Manifesto İletişim, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Pr ajans hizmeti, sanat iletişimi ve etkinlik ajansı olarak uzun yılların vermiş olduğu deneyimle en yaratıcı ve etkili iletişimle insanlar ve kurumlar arasında olumlu bir imaj yaratmak için farklı çalışmalara imzasını atıyor.

Uzmanlık alanları, Stratejik iletişim danışmalığı, Medya ilişkileri, etkinlik yönetimi, profil ve algı araştırma, dijital medya, izleyici geliştirme, içerik ve prodüksiyon konularında hizmet sunmaktadır. Farkını ortaya koymak isteyenlere denenmemişi denemek ilkesini benimseyerek hizmet sunmaktadır.

Seçeceğiniz firmanın sizin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına emin olmak, uzun soluklu bir partner bulmak her alanda olduğu gibi PR( Halkla İlişkiler) çalışmalarında da oldukça önem kazanmakta. Doğru bir partner seçimi ile hem zamandan tasarruf edersiniz hem ihtiyaçlarınız doğrultunuzda doğru iletişim kanallarını seçen ve yükünüzü hafifleten bir ajansla toplumdaki imajınızı olumlu yönde etki etmeyi başarabilirsiniz.

Ürün, satış, marka ve tanıtım hepsi bir bütündür. Dünyanın en iyi ve kaliteli ürününü en uygun fiyatlara üretmiş olsanız da bundan kimsenin haberi olmayınca bir anlam ifade etmez. İşte bu noktada Halkla ilişkiler devreye giriyor.

HEDEFLERİNİZ İÇİN KULİS ŞART

Zaman zaman sektördeki firma patronları özel organizasyonlar yaparak bir araya gelirler. Bu toplantı niteliğindeki organizasyonlar da birbirleri ile fikir alışverişi yaparak sektörel gelişmeler ve birbirleri de ki değişiklikleri tartışırlar. Üretimdeki ve kendi pazarlarındaki sorunları ve çözümleri hep birlikte konuşarak kendi araların da düşüncelerini paylaşırlar. Sektöre hizmet veren ve sektörle ilgili firmalara aracı olarak hizmet eden organizasyon şirketleri tarafından düzenlenen bu toplantılara katılan firma sahibi patronlar sektör deki yenilikleri de bu toplantılar da konuşurlar.

Bazen iş toplantısı niteliğin de olan bu özel toplantılar bazen de kokteyl havasın da olur. Patronlar Kulisi denilen bu toplantılara sektördeki bütün şirket sahibi patronlar katılarak sektör de diğer firmalar karşı daha başarılı olmak adına katılırlar bu toplantılara. Bu toplantılara katılan patronlar bu sektör de ben de varım ve ben de söz hakkına sahibim dermişçesine gövde gösterisi yaparlar adeta. Bu toplantılar da sektör için yapılması gereken iyileştirmelerle nasıl gelişim sağlayacakları ve sektör için neler yapılacak, fikirler üreterek olumlu sonuçların gelişmesi için muhtemel fikirler ortaya çıkar.

Bu toplantılar da sorunlar ve çözümler tartışıldığı için sektör açısından olumlu sonuçlar doğurur. Öte yandan medyada da bahsi geçeceği için bu toplantıların firmaların genel sektörel reklamı da yapılmış olur. Bu toplantılardan çıkan sonuçları patronlar tarafından iyi değerlendirilerek ilerisi için sektördeki firmalarını daha başarılı hale getirecek adımlar atarlar. Dış ticaret iç piyasa fak etmez bütün firmaları ilgilendirecek konular ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen her patron bu toplantılara katılımları ile alanların da başarı sağlayabilirler.

Sektör de söz sahibi olmak isteyen her patron bu toplantılara katılarak avantaj sağlarlar ayrıca Patronlar Kulisi organizasyonların da sektörel reklam olacağından kendiliğinden de büyük firmaların için de yer alarak bu kulislerden faydalanırlar. Bu da firmalarının çıkarmış olduğu markalarının sektör içerisin de güçlü duruma gelmesine sebep olur. Hedefleri olup ta güçlü olmak ve sektör de söz sahibi olmak isteyen patronlar bu toplantılara katılmaları gerekir.

PATRONLAR DA KULİS YAPAR

Günümüz de artık belli firma sahipleri birbirleri ile hep diyalog halin de çalışırlar, global pazar firmaları buna ihtiyaç duyarlar. Belli sektörlerde veya birbirine bağlı olan firma patronlarının bir araya gelerek yaptıkları özel toplantılara sadece firmanın sahibi patronlar katılırlar. Kimi zaman iş toplantısı mahiyetinde olup bazen de kokteyl şeklinde güzel paylaşımlarla bu kulislere katılırlar. Bu toplantılara katılan patronlar birbirlerinden haberdar olabilmek ve sektörlerin de daha başarılı olabilmek bu adeta bu alanda bende varım gibi diyerek gövde gösterisi için bu toplantılara katılırlar.

Bu toplantılar da sektörle ilgili gelişmeler ve düzenlemelerle ilgili bilgi alışverişi yaparak birbirlerini sektör de daha etkin kılarlar. Yeni fikirler elde ederek kendi lehlerinde çeşitli yerler de kullanırlar. Bu sayede sektörde daha başarılı ve olumlu gelişmelerle ilerisi için daha emin adımlar atarlar. Bu toplantılar Patronlar Kulisi sayesinde daha etkin ve olumlu sonuçlar doğurur. Bir taraftan basının da bilgisi dâhilinde geçer bu toplantılar bu nedenle bu toplantıların bir faydası da kendiliğinden olumlu oluşan yayımlanacak olan reklamları olur.

Bu toplantıların getirdiği görüşlerle ticaret hayatlarında ki gelişmeler ve kararlar bir yerde patronlara yol gösterir. Özellikle dış pazarda ki gelişmelerle ilgili olduğunda daha kapsamlı fikirler doğar. Patronlar Kulisi organizasyonları katılması zorunlu toplantılardır getirisi çok fazla çünkü. Firma bünyesin de bu toplantılar çok fayda sağlayacaktır, tabi sonuç olarak sektörde de başarılı olabilmek için güzel kulislerdir. Belli hedefleri olan firmalar hem reklam için hem sektörde başarılarının devamı ve piyasa da belli bir güç ve söz sahibi olabilmek adına dolayısıyla basında çıkacak haberlerin da getirisi olarak bu kulislerin organizasyonların da muhakkak boy gösterirler.

 Bu toplantılarda kurumsal iletişimin de dolaylı olarak faydası vardır. Firmalar arası ve dünya genelinde ki gelişmelerden haberdar olarak daha başarılı bir firma patronu olarak kurumlarını daha güzel yerlere emin adımlarla bu piyasada bende varım ve güçlüyüm imajı yaratırlar.

Patronlar Kulisi

Sektöre hizmet veren ajansların bazı dönemlerde düzenlemiş oldukları özel toplantılara sadece firma patronları katılırlar. Bazen iş toplantısı şeklinde geçen bu toplantılar kimi zaman ise tıpkı bir kokteyl havasına geçer. Bu toplantılara katılan firma patronları sektörde daha başarılı olmak adına bu alanlara gelirler. Bu toplantılara katılarak sektörde bende varım diyen firma patronları adeta gövde gösterisi yapalar. Toplantı şeklinde geçen bu toplantılardan sektörün nasıl gelişeceğine ve neler yapılması gerektiğine dair birçok fikrin ortaya çıkması muhtemel olur. Bu sayede yapılan patronlar kulisi sayesinde sektörün gelişimi de olumlu etkilenir. Bundan dolayı yapılacak olan bu aktivitelere katılmak her zaman için avantajlı durumların oluşmasını sağlar. Bu toplantılar birçok basın organında yayınlanacak olmasından dolayı, genel bir reklam çalışmasının da yapılmış olması sağlanabilir.

Günümüzde düzenlenmekte olan bu organizasyonlarda boy gösteren firma patronlarının, buradan sonra ki süreç için bu toplantılardan çıkacak olan kararları gözden geçirmeleri gerekir. Özellikle dış ticaret çalışmalarında etkili sonuçların alınması için sektörde bulunan patronların alacakları kararlar oldukça önemli olur. Bu sebepten dolay yapılacak olan patronlar kulisi organizasyonlarına katılmak gerekir. Alınacak olan kararların hem sektörün gelişmesinde hem de firmaların kendi bünyelerinde gelişmelerine katkıda bulunacak olan kararlar olması sebebi ile bu alanlarda boy göstermek daima başarılı sonuçların elde edilmesini sağlar. Günümüzde düzenlenen patronlar kulisi organizasyonlarında basın takibi yapılacak olmasından dolayı, firmaların basın tarafından görüntülenmesi sağlanacak olmasından dolayı reklam yapılmışta olur. Bu sayede markaların sektör içinde güçlenmeleri de mümkün olur. Bundan dolayı bu organizasyonlara hedefleri olan tüm firma patronlarının katılması ve sektörde söz sahibi olmaları gerekir.

Yapılacak olan tüm organizasyonların içinde olmak d-rekabette bende varım diyerek, sektörde güçlü olduğunu göstermek anlamına gelir. Bu sebeple boy gösterme olarak ta tanımlanacak olan bu organizasyonlara katılım başarı açısından gerekli olur. Tüm basın organları tarafından takip edilen patronlar kulisi organizasyonlarında bulunan firma patronları güç gösterisi yaparak firmalarının güçlü olduğunu göstermeye çalışırlar. Bundan dolayı yapılacak olan organizasyonlara katılan firma patronları sektörde söz sahibi olan firma patronları arasında olurlar.