Patronlar Kulisi Çalışmaları

Bir ticari kuruluşları tanıtan onunla ilgili müşterilere bilgi aktaran bu yolla kazan sağlayan kurum ve kuruluşlara ajans denilir. İyi bir ajans önce firmanın ne istediğini ve ne hedeflediğini bilerek sonra da firmayı hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaları ve organizasyonları yapar.

 

Günümüzde dijital medya ile pr çalışmaları artık birbirini tamamlayan bir bütün haline gelmiştir. Kurumların marka yönetimleri, finansal yönetimleri, kriz ve liderlik yönetimleri gibi satış ve pazarlamam stratejilerin belirlenmesinde hedeflenen amaçları için gerekli çalışmaları ajans yapmaktadır. Yaptıkları çalışmalar sonucunda ajanslar kurumların marka değerlerini, piyasadaki tanınma oranını artırarak firmaların kurumsal itibara sahip olmalarını sağlamaktadır.

 

Geri bildirim sonuçlarını firmalar ile paylaşarak ve dijital medya üzerinde etkili olumlu veya olumsuz tüm görüşleri göz önünde bulundurarak firmaların zarar etmesini ve müşterin kaybının an alt seviyeye indirmek için çalışmaktadır. Müşteri kaybını önlenmesinde ve mevcut olan müşterilerin de devamlı sadık kalabilmeleri için markanın bilinir ve tanınır hale gelmesi için birtakım çalışmalar yapmaktadır.

 

Firmaların hizmetlerinin ve ürünlerinin itibarını korumak ve tanıtımını desteklemek için ve firmanın hizmetlerine ve markalarına ilginin artması için firma ile hedef kitle arasında bir köprü niteliğinde çalışarak firmaları markalaşma yolunda istedikleri hedefe götürebilmektedir G ünümüzde iletişim ajansların düzenlemiş tüm firma patronların düzenlemiş olduğu patronlar kulisi adı altında toplantı ve organizasyonlar bulunmaktadır.

 

Patronlar Kulisi Ne İşe Yarar?

 

Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere yapılan organizasyonlarda tüm kurum sahibi patronların bir araya gelerek ve kurumlarının markalaşması ve markalaşma yolunda nasıl bir yolda ilerlemesi gerektiğini detaylı bir şekilde görüşüldüğü toplantı ve organizasyon türüdür. Burada çeşitli fikir alışverişinde bulunarak sektörlerindeki durumu ve değişiklikleri konuşarak kendi sektörlerinde olan sorunları bularak çözüm noktalarını da kendi aralarında konuşarak çözerler.

 

Kurumlar için bu tür toplantılar büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu tür kulislerden yardım alan patronların tanınırlığı artarak ve istedikleri vizyona ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Hedeflerinde daha çabuk ilerlemek ve tanınır hale gelebilmek için firma patronların katılması gerektiği önemli toplantı ve organizasyondur. Bu organizasyonlara katılan patronlar birbirleriyle fikir alış verişinde bulunarak hedeflerine daha çabuk bir şekilde ulaşmaktadırlar.

 

 

 

 

Markalaşma Yolunda İlerlemek İçin

Bir ticari kuruluşu tanıtarak, onunla ilgili etkinlikler ve toplantılar düzenleyerek bilgi aktaran ve bu yollarla kazan sağlayan kurum ve kuruluşlara ajans denilmektedir, Ajans firmanın ürünlerini ve hizmetlerin itibarını koruyarak tanıtımını desteklemek ve tüm hizmet ve ürünler4e ilginin artmasını sağlamak için hizmet vermektedir.

Her firma firmasını yükseltmek ve firmasını verimliliğini artırmak için mutlak güçlü bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle firmalar başarılarının arkasında olan firma ile hedef kitle arasında bir köprü niteliğinde kaliteli iyi eğitim almış uzman ekipleri ile çalışan ajanslar ile el ele verip işlerini yürütmektedirler.

 

Etkileyici konseptler ve ilgi çekici projeler oluşturarak markaları akıllarda kalıcı hale getirirler. Bunun yanı sıra patronlar bazen bir araya gelerek sektörlerindeki gelişmeleri sorunları ve ilerleme yollarını konuşmak için toplantı düzenlerler. Bu toplantılara patronlar kulisi denilmektir

 

Patronlar kulisi ne işe yarar?

 

Yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere sektöründe öncü ilerleme kaydeden ve başarısının en üst düzeylere çıkarmış kurumsal şirketlerin bir araya gelmesidir. Bu toplantılarda firma patronların sektöründe markalaşmalarını ve işlerinde nasıl bir yolda ilerlemelerini için oluşabilecek tüm detayları düşünülüp konuşarak hareket ederler.

 

Fikir alışverişini yaparak sektörün dününü bugünün ve yarınını konuşarak meydana gelebilecek değişiklikleri konuşurlar. Bu sayede sektörlerindeki sorunlarını çözüm noktalarını kendi aralarında konuşarak düşüncelerini paylaşma fırsatı yakalarlar. Firma patronları ve firmaların gelişimi için bu kulisler büyük önem taşımaktadır. Çünkü kulislerden yardım alan patronların tanınırlığı artarak istedikleri vizyona ulaşarak firmalarına kaliteli bir kimlik kazandırmış olurlar.

 

Bazı zamanlarda ise iş toplantısı niteliğinde olan bu özel toplantılar kokteyl havasında da olmaktadır. Bu kulise sektörde bulunan bütün şirket sahibi patronları katılarak sektördeki diğer firmalara karşı daha başarılı olabilmek için katılmaktadırlar. Sektörde söz sahibi olmak isteyen ve markalaşmak isteyen her patronun katılması gerektiği önemli toplantıdır.

 

Patronlar kulisi organizasyonlarında sektörel reklam olacağı için patronların kendiliğinden de büyük firmaların içinde yer alarak avantaj sağlamış olurlar. Çok büyük hedefleri olan güçlü olarak sektörde söz sahibi olmak isteyen tüm patronların katılmaları gerektiği özel toplantıdır.

 

Markalaşmak İçin Ajanslar

PR çalışmaları ile dijital medya artık birbirini tamamlayan bir bütün haline gelmiştir. Kurumların ve firmaların markalaşma yönündeki yönetimleri ve finansal yönetimler kriz yönetimleri, liderlik yönetimleri gibi stratejilerinin ve hedeflerin yükselmesinde gerekli çalışmaları ajans katkısı doğrultusunda yapmaktadırlar.

 

Ajanslar geri bildirimleri sonuçlarını firmalar ve kurumlarla paylaşarak dijital medya da meydana gelebilecek olumlu ya da olumsuz tüm görüşleri baz alarak kurumları zararını ve müşteri kaybını en alt seviyeye indirmektedir. Müşterilerin devamlı sadık kalmasını sağlamak, yeni müşteriler kazandırarak markaların ve kurumların tanınması ve iyi bir kimlik kazanması için en etkili faktördür. Etkileyici konseptler ve ilgi çekici projeler oluşturarak markanın hafızalarda kalmasını ve firmaların iyi bir itibar kazanmasını sağlamaktadır.

 

 Patronlar kulisi

 

Yurt içinde ve yurt dışındaki sektöründe öncü ilerleme kaydetmiş ve başarılarını tesadüflerin en üst düzeyine çıkaran patronların bir araya gelerek markalaşma yolunda hedeflediklerini konuşulup, çözüm ürettikleri aktiviteye patronlar kulisi denilmektedir. Bu kuliste firmaların markalaşması ve iyi bir itibar kazanılabilmesi için tüm detaylar patronlarla ayrıntılı bir şekilde oturulup görüşülür.

 

Kurumların markalaşması ve tanınması adına en iyi hizmet veren bu kulis iletişim ajansları tarafından sunulan bir hizmet türüdür. Patronlar kulisi organizasyonlar sayesinde patronlar bir araya gelerek ve fikir alışverişi ile ithalat ve ihracat olmak üzere tüm görüşmelerin burada yaparak hem markalaşma yolunda ilerler hem de kazançlarını bu sayede yükseltmiş olurlar.

 

Bazen de iş toplantısı niteliğinde olan bu özel toplantılar kimi zamanda kokteyl tarzı havasında yapılarak sektörün ve kurumların ileri gelenleri başta olmak üzere tüm şirket veya kurumların en üst düzeydeki yöneticileri katılır. Sektördeki tüm sıkıntıların nasıl alışıldığını markalaşma yolunda gelişmelerin nasıl ilerleme kaydettiklerini konuşarak iyileştirmeler için atılması gereken adımları ve yolları konuşup kararlaştırırlar.

 

Bu etkinliklerde çıkan sonuçlar ile patronlar durumlarını analiz ederek başarı yolunda adım atma imkânı bularak başarılı bir strateji geliştirme olanağı sağlayarak iç ve dış piyasa olmak üzere tüm firmaların yakında ilgilendiren ticaret ve tüm sektörel alandaki başarıyı en yüksek seviyelerde yakalamış olmak garantidir.

 

Patronlara Dair Ajanslar

Dijital medyada pr çalışmaları birbirlerini tamamlayarak bir bütün haline gelmiştir. Bu yüzden firmalarda marka yönetimleri finansal yönetimler ve kriz yönetimleri satış ve pazarlama stratejilerinin belirlemesinde hedeflenen amaç doğrultusuna ilerlemek için ajans çalışarak firmalarının marka ve kimlik değerlerini piyasada tanınma oranının artması için çalışmaktadırlar.

Geri bildirimlerin sonuçlarını firmalar ile paylaşarak n ve dijital medyada olumlu veya olumsuz tüm görüşleri ajans katkısı ile firmaların zararını ve müşteri kaybını önlenmesi için mevcut müşterilerin sadık kalmasının sağlanmasında ve firmaya yeni müşteriler kazandırmak için çalışır. Ayrıca markaların bilinmesi, tanınması ve iyi bir kimlik kazanması için çalışmalar yaparak kurumsal itibarı iki katına çıkarır.

PATRONLAR KULİSİ

Yurt içinde veya yurt dışında patronların bir araya toplanarak yaptığı organizasyonlar veya toplantılara patronlar kulisi denilmektedir. Bu kuliste firmaların markalaşmasını ve markalaşma yolunda iyi bir kimlik kazanabilmek için tüm detaylar patronlar tarafından ayrıntılarıyla düşünülerek ve buna göre çözüm noktası bulunur.

Kuliste organizasyon ve toplantılarda fikir alışverişiyle sektörün durumundan konuşularak kendilerinde meydana gelen değişiklikleri ortaya getirerek sektörlerindeki sorunları ve çözüm yollarını aralarında tartışarak düşüncelerini ortaya sergilerler. Böylece patronlar toplantılara katılarak varlıklarını ve toplantılarda söz hakkına sahip olduklarını göstermiş olurlar. .

Böylelikle izlenecek yolları fikir alışverişi yaparak ticaretlerini geliştirerek kazançlarını iki katına çıkarmış olurlar. İş toplantısı bağlamında bir araya gelen firma liderleri bazı zamanlarda kokteyl tarzı etkinliklerde buluşarak sektörün ileri gelenleri başta olmak üzere tüm şirketlerin en üst düzeydeki yöneticileri de katılabilirler. Günümüz piyasasına bakarsak eğer hızla artan rekabetten dolayı yeni kurulan firma ya da yeni bir ürünün reklamına veya tanıtımına ihtiyaç vardır.

İşte bu ürünün tanıtımını veya reklamını yapmak için patronlar kulisi toplantısı veya organizasyonunda fikir alış verişi yapılarak tanıtım yolunda nasıl yol izlenileceği konuşularak çözüm yoluna gidilmektedir. Firmalar ve patronlar için bu kulisler çok büyük önem taşımamaktadır. Çünkü bu kulislerden yardım alan firmaların tanınırlığı artarak istedikleri kimliği yansıtmış olurlar. Her zaman başarıyı hedefleyen patronlar için patronlar kulisinde etkin bir yeri olması gerekir.

Başarının Olmazsa Olmazı: Patronlar Kulisi

Başarıyı elde etmek elbette kolay değildir. Ancak belli bir başarıyı elde etmiş ve yükselmiş kişiler için bu başarıyı sürdürebilmek de en az başarıyı elde etmek kadar önemlidir. Firmaların başarısı için işinde zirveye gelmiş olan, çalıştıkları firmaların en yüksek kademelerinde yer alan patronların en büyük görevlerinden biri de elde edilmiş olan başarıyı sürdürebilmek ve hatta daha fazlasını elde etmek için çalışmaktır.

 

İşte bu yüzden söz konusu olan bu patronlar sürekli değişmekte olan piyasaları değerlendirmek, kurum başarısı için iyi bir strateji geliştirmek, hizmet sundukları kesime memnuniyet ve güven verebilmek adına bir araya gelirler. Zirvedeki patronları bir araya geldiği, ilerlemek adına adımların atıldığı ve yeni fikirlerin ortaya atıldığı bu görüşmelere patronlar kulisi denilmektedir.

Peki, bu kulis nasıl gerçekleşiyor nasıl organize ediliyor? Bu konuda da yardım alınan adres ise iletişim ajanslarıdır. Bu ajans gerçekleştirdiği organizasyonlar sayesinde firmaların içinde bulunduğu sektördeki yerlerini, artı veya eksilerini, elde ettiği başarının üzerine çıkmak için kullanabileceği yolları görmesini ve bununla birlikte daha birçok avantaj sağlar.

Firmalar kulisin ardından izleyecekleri yolları belirler hedefledikleri amaca ulaşmak için çalışmaya başlarlar. Hiç kuşkusuz bu hedef sadece başarı değildir. Elde edilen kar oranının artması, rakip firmalardan önde ilerleyebilmek, daha kaliteli hizmet sunabilmek de bu hedefler arasında yer alır.

Ancak bütün bu hedefle ulaşmanın olmazsa olmazıdır bu toplantılar. Sektördeki yerini göremeyen bir firma kendisinin artı ve eksilerini göremeyeceği için ilerleme adına doğru ve yerinde bir hamle yapamayabilir. Bu da başarıyı arttırmayı bırakın tam tersi şekilde gerilemelere, zararlara ve daha birçok kayıplara neden olabilir. Bu kayıpları istemeyen patronlar bu kulislerin gerekliliğinin farkındadır.

İşini ciddiyetle yapan kaliteli hizmete ve başarıya önem veren ideal patronlar bu toplantılara her zaman katılırlar. Katılmakla kalmayıp elde ettikleri verilerle daha iyisine daha güzeline ulaşmak için, yeni ve iyi fikirleri uygulamak veya geliştirmek için çalışmaya koyulurlar. Bu çalışmanın da karşılığını alarak içinde bulundukları sektör her ne olursa olsun lider olmaları kaçınılmaz gibi görünüyor.

PR ÇALIŞMALARI VE DİJİTAL MEDYA YÖNETİMİ

Dijital medya ve PR çalışmaları artık birbirini tamamlayan bir bütün haline geldi. Firmaların marka yönetimleri, finansal yönetimleri, kriz yönetimleri, liderlik yönetimleri ile satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, hedeflenen amaç doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Yapılan çalışmalar sonucunda firmaların marka değeri ve piyasada tanınma oranının artması sağlanarak kurumsal bir itibara sahip olması sağlanır.

 

 

Dijital medya aracılığı ile satış ve pazarlama artık çağın gereksinimi. Kıtalar ötesine dahi ürün satışı yapan firmalar gün geçtikçe artmakta. Bir ilden başka bir ile ürün satın almaya gidemeyen müşteriler artık dijital ortamda ülke dışındaki firmalardan ürün sipariş ederek oturduğu yerden istediği ürüne kavuşmaktadır.

Dijital medya yönetimi ve stratejisi ile belirlenen hedefler çerçevesinde firmaların satış ve satış sonrası hizmet politikası belirlenerek müşteri portföyünün artması hedeflenmektedir. Kurumsal iletişim ve manifesto iletişim firmaları yaptığı alt yapı çalışmaları ile firmaların satış pazarlama politikalarını dijital medya aracılığı ile yayınlamakta ve duyurmaktadır.

Bu noktada ajans katkısı ise … Geri bildirimlerin sonuçlarını firmalar ile paylaşan ve dijital medyada olumlu ve ya olumsuz tüm görüşleri baz alan firmalar zararı ve müşteri kaybını minimal seviyeye indirmek için çalışmaktadır. Müşteri kaybının önlenmesi, mevcut müşterinin sadık kalmasının sağlanması ve yeni müşterilerin kazandırılması, markanın bilinmesi ve tanınmasının sağlanması konusunda yapılacak çalışmalar kurumsal itibarı arttıracaktır.

Bu konularda manifesto iletişim ve kurumsal iletişim firmaları uzman kadroları ve deneyimli personeli ile firmaların dijital medya takibini yaparak firmalara daha büyük pazar payını ve müşteri portföyünü kazandırmaktadır. Yıllardır faaliyet gösterdikleri dijital medya ajanslığı ile birçok firmaya marka ve kurum kimliği kazandıran kurumsal iletişim ve manifesto iletişim yönetim stratejileri ile dijital medya ajanslığında sektörün öncüleri arasında yerini almıştır.

 

 

Patronlar kulisi

 

Markanızın dünü bugünü geleceği

Patronlar kulisi yurt içinde ve yurt dışında sektöründe öncü ilerleme kaydetmiş ve başarısını tesadüflerin üzerine çıkaran kurumsal şirket patronlarının bir araya getirilmesidir. Tecrübelerin paylaşımı, bilgi döngüsünün doğru akıcı biçimde pozitif yansıtmalarla markalar için kullanılması söz konusudur. Çıkış yakalayan ya da yakalaması gereken her ürün ve marka için görülen yararları yakalanan başarıları göz önünde bulundurursak oldukça önemli bir aktivitedir.

Patronlar kulisi kendi işinizin en iyisi olmanızı, başarı odaklı çalışmayı sürekli hale getirebilmenizi sağlayacak anahtar olan özgüveni size kazandıracaktır. Örneğin ithalat ve ihracat sahalarındaki istatistiki bilgileri gözlemlerken, lider görüşlerini dinleyerek bunun yanı sıra sektörde kendinizi nerede gördüğünüzü sözlü ve yazılı kaynaklarla ifade etmenize de olanak sağlayan sistem aynı zamanda size ve markanıza özgüven kaynağı olacaktır.

Etkinlik danışmanlığı yapan başarılı bir ajans olarak Manifesto İletişim bildiğimiz manifesto tanımını şirketinizin ürün ve marka geleceği için uyarlayarak kalıcılık konusunda şirketinizin veya markanızın yavaş ama kararlı adımlar atmasında ciddi bir yardımcıdır. İletişim danışmanlığınızı genç ve dinamik kadrosuyla özenle sağlayabilen şirket dünya çapında Moskova, Dubai, Monte Carlo, Abu Dabi, Kahire, Erbil, Ras El Khamih şehirlerinde temsilcilikleri bulunan ve Worldcom’a üye bir pr ajansıdır.

Kurumsal iletişim yine yeni nesil pr ajansı olarak ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi strateji planlama ve uygulama başlığında toparlar. Bu üç adımı marka değerinizi konumlandırmak stratejinizi belirlemek ve hedefi tam ortasından vurmak için gereken son hamleyi belirlemek için gereken tüm koşulları yerine getirmek üzere yoğunlaştırmak adına kullanır.

Planlama pazarlama ve halkla ilişkiler alanlarında çok yüksek birikime sahip olması sorun yaşayan veya hızlı bir giriş yapmak isteyen tüm markalar için gerçekten eşsiz bir fırsattır. Çalışma yaptığı markaların sınır ötesi çalışmalarını sektörün zirvede yalnız markalarını sorunsuz kampanya ve konferanslarına imza atması markanız için hissettiğiniz potansiyel endişeyi güvene ve sorunsuz başarıya dönüştürebileceklerinin açık ve net göstergesi olduğunu görüyoruz.

 

PATRON KULİSLERİYLE GELEN BAŞARI

Yurt içi ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla firma patronlarının buluştuğu toplantılara patronlar kulisi denir. Bu kuliste firmaların markalaşması ve bu yolda ilerlemesi için tüm detaylar ayrıntılarıyla birlikte düşünülür ve buna göre hareket edilir.

Patronlar kulisi firmalar için önem teşkil eder mi? Günümüz piyasasına baktığımızda hızla artan rekabetten dolayı yeni kurulan bir firma ya da yeni bir ürünün reklama ve tanıtıma ihtiyacı vardır. Peki, bu reklam ve tanıtım için bir ajans gerekli mi? Burada tanıtım ve reklam ihtiyacı için Pr ajanslarından olan Manifesto İletişim gibi ajanslar devreye girer. Bu ajanslar müşteriye ihtiyaçlarına göre, gerekli tanıtım ve organizasyonu sağlar ve bu organizasyonlar sayesinde patronlar bir araya gelirler.

Organizasyonda fikir alışverişiyle sektörün durumunu, kendilerindeki değişiklikleri konuşurlar. Bu sayede kendi sektörlerindeki sorunları ve çözümleri aralarında tartışarak düşüncelerini paylaşırlar. Ayrıca şirket patronları, toplantılara katılarak varlıklarını ve toplantılarda söz hakkına sahip olduklarını da göstermiş olurlar. Organizasyonlara katılan firma sahipleri yenilikleri de toplantılarda konuşurlar. Yapılan organizasyonda yeni fikirler ortaya çıkar ve bu durum daha geniş bir görüşlülük sağlar.

Firmalar için bu kulisler büyük önem taşır. Çünkü bu kulislerden yardım alan firmaların tanınırlığı artar ve istedikleri vizyona ulaşabilirler. Başarıyı hedefleyen firma patronlarının, patronlar kulisinde etkin olması gerekir. Firmaların başarıyı ve kar payını arttırmak için yapılacak bütün çalışmalarda iyi sonuca ulaşılabilmesi adına sektörde bulunan firmaların patronlarının, bir araya gelmesi gerekir.

Böylelikle, izlenecek yollar görüşülebilir. Firmalar, kulis sayesinde bir araya gelerek, yaptıkları görüşmeler ve anlaşmalar sayesinde ticaretlerini geliştirirler ve kazançlarını da arttırırlar. Ayrıca yapılan görüşmelerle, tanınırlığın yanında güvenirliliğe de sahip olacaklardır. Bu sayede başarıya kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

PR ÇALIŞMALARININ FİRMALARA KATKILARI

PR, aslında adı sık sık duyulan ama son yıllarda çalışma hayatında bu şekilde isimlendirilen bir iş dünyası terimidir. Patronlar kulisi, PR terimini çalışmalarının işleyişini en iyi hale getirmek için sık sık kullanır. PR, dilimizde halka ilişkiler olarak bilinen yabancı bir kelime grubunun kısaltılması şeklinde kullanılmaktadır. İş yerleri için halka ilişkiler çalışmalarının önemi üzerinde düşünüldüğünde; net bir biçimde görülür ki bu konu uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu aşamada çalışmalara destek olarak PR ajansları ortaya çıkmıştır.

Ajans, firmanın, hizmetlerin ve ürünlerin itibarını korumak, tanıtımını desteklemek ve tüm bunlara olan ilginin artmasını sağlamak için devreye girer. Firma ile hedef kitle arasında köprü niteliğinde olan PR ajansları, işlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiğinde hedeflenen sonuçlara, ön görülen süreçte ulaşabilir. Bu durum firmanın çalışmalarının aksamamasında, tanıtımının en iyi şekilde yapılmasında son derece etkili olduğundan PR çalışmalarından faydalanılmalıdır.

PR çalışması kendi içerisinde kategorilere ayrılan oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Bu nedenle ajans tercihi yapılacağı zaman tüm detaylar, etkili bir şekilde görüşülmelidir. İyi bir PR ajansı, düşünceleri en açık haliyle sunabilme, problem çözmede üstün başarı, her daim en iyi ve doğru kararı alabilme ve halkla ilişki kurabilme konularında uzman olmalıdır.

PR çalışmaları için Manifesto İletişim şirketinin tecrübelerinden, uzmanlığından yararlanılabilir. Manifesto, çalışmaya karar verdiği firmalara müşteri değil; yol arkadaşı gözüyle bakan, yurtdışında da kendisine yer edinebilmiş oldukça başarılı bir PR ajansıdır. Kriz iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, firma içindeki iletişim, itibar ve marka yönetimi, pazarlama ve medya iletişimi gibi daha birçok konuda PR çalışması sunan Manifesto, tüm bunlara ek olarak aynı zamanda iyi bir organizasyon ve creative ajansıdır.

Sektörde Başarıyı Yakalamak için Kulislerde Neler Konuşuluyor?

Değişik zaman aralıklarında sektörlerin bir numaraları yani patronları özel organizasyonlar düzenleyerek bir araya gelirler. Toplantı niteliği taşıyan bu etkinlikler sayesinde patronlar sektörel gidişatı konuşurlar ve birbirleri ile düşüncelerini paylaşırlar.

Üretimdeki ve kendi pazarlarındaki sorunları dile getirerek çözüm arayışına girerler, fikir alışverişinde bulunurlar ve ortak bir paydada buluşmayı amaçlarlar. Organizasyon şirketleri tarafından düzenlenen bu tarz toplantılara katılan patronlar bulundukları sektörlerle ilgili gelişmeleri ve yenilikleri de birbirlerine aktarmış olurlar.

Genellikle iş toplantısı bağlamında bir araya gelen firma liderleri bazen de kokteyl tarzı etkinliklerde buluşurlar. Patronlar Kulisi denilen bu etkinliğe sektörün ileri gelenleri başta olmak üzere tüm şirketlerin en üst düzeydeki yöneticileri katılır. Burada sektördeki sıkıntılar nasıl aşılır, gelişme kaydedilmesi için neler yapılması gerekir, iyileştirmeler için atılacak adımlar ve izlenecek yollar kararlaştırılır.

Bu toplantılarda sorunlar üzerinde yoğunlaşan patronlar, sorunlara uygun çözümler aradıkları ve fikir alışverişinde bulundukları için sektör bazında olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Diğer taraftan medya organlarının da toplantıyı yakından takip etmesi, firmaların genel sektörel reklamı yapılması açısından önemli bir durum ifade eder.

Bu toplantılardan çıkan sonuçlar ile patronlar durumu analiz ederek adım atma imkânı bulurlar ve başarılı bir strateji geliştirme olanağına sahip olurlar. İster iç piyasa isterse dış piyasa olsun firmaları yakından ilgilendiren bu konular ticaret ve sektörel alanda başarıyı yakalama sırları içerir.

Kısacası sektöre yön veren patronlar bu organizasyonlar sayesinde medya aracılığı ile halka, marka değerini yansıtmakta ve bir nevi reklam yapmaktadır. MANİFESTO İLETİŞİM VE KURUMSAL İLETİŞİM pr ajansları kurumsal kimlikleri bulunan firmaları halkla bütünleştirmeyi ve doğru algıyı insanlar üzerinde oluşturmayı amaçlar. Ajans, etkileyici konseptler ve ilgi çekici projeler oluşturarak markayı hafızalara kazımayı hedefler.